Lege-oharra

Webgune hau ORTZADAR SLren jabetzakoa da, eta gure bezeroei eta beste edozein erabiltzaileri ORTZADAR SLren produktu eta zerbitzuei buruzko informazioa ematea da webgunearen helburua.

Mesedez, irakur ezazu arretaz informazio hau guztia webgune hau erabili baino lehen, webgunea erabiltzeko honako baldintza hauek bete behar direlako:

  • ORTZADAR SLren, edo, bidezko bada, haren lizentzien titulartasuneko jabetza industrial eta intelektualeko eskubideek babesten dute webgunearen eduki osoa, eta webgune honen erabiltzaileek errespetatu egin beharko dituzte.
  • ORTZADAR SLren eta/edo marken jabeen baimen espresurik gabe webgune hauetan bildutako informazioa erreproduzitzea, kopiatzea, erabiltzea, banatzea, merkaturatzea, jendaurrean komunikatzea eta informazio horrekin gauza daitekeen beste edozein jarduera arau-hauste bat da, indarreko legeriak zigortzen duena.
  • Debekatuta dago ORTZADAR SLren eta/edo marken jabeen baimen espresurik gabe webgune hauetan bildutako informazio osoa edo haren zati bat erreproduzitzea, kopiatzea, erabiltzea, banatzea, merkaturatzea, jendaurrean komunikatzea edo beste edozein jardueratarako erabiltzea.
  • Orri hauetan jasotako izen eta logotipoak marka komertzial erregistratuak dira, ORTZADAR SLren jabetzakoak.
  • www.ortzadar.es ORTZADAR SLen domeinu erregistratu bat da, eta ORTZADAR SLren domeinuak ezin dira erabili ORTZADAR SLrenak ez diren beste produktu edo zerbitzu batzuei loturik, ezta, edozein arrazoirengatik, erabiltzaileen artean nahasmendua edo ORTZADAR SLri kalterik eragiteko moduan.
  • ORTZADAR SLk ez du bere gain hartzen orri hauetan bildutako edukien erabilera txar batetik eratorritako erantzukizuna, eta beretzat gordetzen du eduki horiek edozein unetan, aldi baterako edo behin betiko eguneratzeko, ezabatzeko, mugak ezartzeko edo sarbidea murrizteko eskubidea.
  • ORTZADAR SLk ez du bere gain hartzen birus informatikoek kutsatutako ordenagailuak erabiltzeagatik gerta daitezkeen segurtasun-akatsen edo nabigatzailearen funtzionamendu txarretik zein haren eguneratu gabeko bertsioak erabiltzeagatik erator daitezkeen ondorioen gaineko erantzukizuna.
  • ORTZADAR SLk beretzat gordetzen du, edozein unetan eta aldez aurretik abisatu behar izan gabe, bere webgunean, konfigurazioan edo aurkezpenean bildutako informazioa aldatzeko eta eguneratzeko eskumena.
  • Webgune honetan eskainitako zerbitzuetako batzuk erabiltzeko, erabiltzaileek datu jakin batzuk jarri behar dituzte ORTZADAR SLren eskura, eta horregatik ORTZADAR SLk bere gain hartzen du datu horien konfidentzialtasuna errespetatzea, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalen bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, 2016ko apirilaren 27ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren (EB) 2016/679 Erregelamenduan ezarritakoa betez eta Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legera egokituz merkataritza-komunikazioen bidalketari dagokionez.
  • Erabiltzailea jakitun da eta bere borondatez onartzen du, webgunean sartzea eta webgunean bildutako edozein eduki erabiltzea bere erantzukizuna dela, eta ez beste inorena, eta informazio hori erabiliko duela legeei, trafiko-erabilerei eta baldintza hauei jarraikiz; hortaz, ORTZADAR SLren aurrean edo hirugarrenen aurrean erantzun beharko du, betebehar horiek ez betetzearen ondorioz gerta litekeen edozein kalte-ordainen aurrean.

ENPRESAREN INFORMAZIOA:
Egoitza soziala:
ORTZADAR SL IFK: B48457808
Landabaso plaza, 12 – 3. B 48015 Bilbo- Bizkaia
Tel. 944.745.775 Fax-zenbakia: 944745875 e-maila: ortzadar@ortzadar.es
Bizkaiko Merkataritza Erregistroan inskribatua, BI-130 liburukia, 14. folioa,
BI-1547 B orria, 1. inskripzioa
ORTZADAR SL logotipoa marka erregistratu bat da. Webgunea: www.ortzadar.es